คอร์สเรียน : พื้นฐาน Angular7

คอร์สพื้นฐาน Angular 7

ราคา 1400 บาท ลดราคาเหลือเพียง 900 บาท
*ภายในเดือน ธันวาคมและเดือนมกราคมเท่านั้นจากนั้นเราจะปรับราคาขึ้น

Angular เป็น Front-End Javascript framework ที่ทำงานบนฝั่ง Client เพื่อช่วยให้เราเขียนโค๊ดได้ถูกรูปแบบยิ่งขึ้นจึงได้เขียนในรูปแบบของ Typescript ซึ่งเป็น Superset ของ Javascript อีกที

Angular นั้นจะนิยมนำไปเขียนเป็น Single Page Applications (SPA) ซึ่งก็คือทุกๆหน้าจะถูกโหลดมารวมอยู่ในหน้าเดียว เมื่อมีการเปลี่ยน Route ไปอีก Route หนึ่งตัว script ก็จะทำการไปโหลดหน้าที่ กำหนดไว้มาแสดงไปด้วยทำให้รู้สึกว่าระบบรวดเร็วทันใจ และด้วยที่เป็น Script ฝั่งของ Client เวลาผู้ใช้งานทดลองใช้งานจะรู้สึกว่า Web application เกิดความราบรื่น ไม่ติดขัด ให้ความรวดเร็ว โดยคอร์สสอนพื้นฐาน Angular 7 นี้จะพาท่านไปเรียนรู้กับพื้นฐานการเขียน Angular แบบง่ายๆ เพื่อให้ท่านได้เริ่มต้นจนสามารถเอาไปทำงานของท่านได้

จำนวนวิดีโอทั้งหมด 115 วิดีโอ ตอนละไม่เกิน 30 นาที
มี Source code ประกอบกับทุกวิดีโอที่มีการเขียน Code
มี Source code ที่เป็น Git แยก Branch ออกเป็นตอนๆ
ติดปัญหาอะไรสามารถสอบถามผู้สอนได้ตลอดที่เรียนคอร์ส

ตัวอย่างบางส่วนเพิ่มเติม
https://youtu.be/kmD8SwRTzDQ
https://youtu.be/TyMkD8w2pnE

หัวข้อที่สอน

 • แนะนำ คอร์สพื้นฐาน Angular 7
 • เครื่องมือและการติดตั้ง Angular 7
 • เรียนรู้พื้นฐานการเขียนเว็บไซต์
 • เรียนรู้การสร้าง Project ใหม่
 • เรียนรู้โครงสร้างของระบบเบื้องต้น
 • เรียนรู้คำสั่งของ Angular cli พื้นฐานเบื้องต้น
 • เรียนรู้การเขียน typescript บน Angular
 • การนำ script จากภายนอกเข้ามาใช้งาน
 • เรียนรู้เรื่องของ Binding และ Event
 • เรียนรู้เรื่องของ Component
 • เรียนรู้เรื่องของ Directive
 • เรียนรู้เรื่องของ Pipe
 • เรียนรู้เรื่องของ Forms
 • เรียนรู้เรื่องของ Route
 • เรียนรู้เรื่องของ Service
 • เรียนรู้เรื่องของ HTTP
 • เรียนรู้เรื่องของ Module
 • เรียนรู้เรื่องของ Unit Test
 • เรียนรู้เรื่องของ E2E Test
 • เรียนรู้การ Build project เพื่อ Deploy ขึ้น Server
 • Bonus ของแถม

รายชื่อวิดีโอ

 • EP1-00-1 Introduction แนะแนวคอร์ส ตอนที่ 1
 • EP1-00-2 Introduction แนะแนวคอร์ส ตอนที่ 2
 • EP1-01 แนะแนวเครื่องมือที่ใช้ในการพัฒนา Angular
 • EP1-02 แนะแนวการติดตั้ง Node JS
 • EP1-03 แนะแนวการติดตั้ง Angular cli
 • EP1-04 แนะแนวการติดตั้ง Visual studio code
 • EP1-05 แนะแนวการติดตั้งส่วนเสริมสำหรับ Visual studio code
 • EP2-01 พื้นฐานการเขียน HTML
 • EP2-02 พื้นฐานการเขียน HTML CSS
 • EP2-03 พื้นฐานการเขียน HTML CSS Javascript
 • EP2-04 พื้นฐานการเขียน Typescript
 • EP3-01 สร้างโปรเจ็ค Angular ด้วยคำสั่ง “ng new”
 • EP3-02 สร้างโปรเจ็ค Angular โครงสร้างเบื้องต้นของ Angular 7
 • EP3-03 สร้างโปรเจ็ค Angular Flow การทำงานเบื้องต้นของ Angular
 • EP3-04 สร้างโปรเจ็ค Angular คำสั่งพื้นฐานของ  Angular cli
 • EP4-01 เรียนรู้การเขียน typescript บน Angular การประกาศตัวแปรและฟังชั่น
 • EP4-02 เรียนรู้การเขียน typescript บน Angular Class และ Interface
 • EP4-03 เรียนรู้การเขียน typescript บน Angular Decorators
 • EP4-04 เรียนรู้การเขียน typescript บน Angular การ Import และ Export ตัวแปร
 • EP4-05 เรียนรู้การเขียน typescript บน Angular Declare ตัวแปรจากภายนอก
 • EP5-01 เรียนรู้การนำ Library จากภายนอกเข้ามาใช้งานผ่าน CDN
 • EP5-02 เรียนรู้การนำ Library จากภายนอกเข้ามาใช้งานผ่าน File download
 • EP5-03 เรียนรู้การนำ Library จากภายนอกเข้ามาใช้งานผ่าน NPM Install
 • EP5-04 เรียนรู้การนำ Library จากภายนอกเข้ามาใช้งานผ่านคำสั่ง Angular cli (ng add)
 • EP6-01 เรียนรู้เรื่องของ Binding data การแสดงข้อมูลจากตัวแปล แบบที่ 1
 • EP6-02 เรียนรู้เรื่องของ Binding data การแสดงข้อมูลจากตัวแปล แบบที่ 2
 • EP6-03 เรียนรู้เรื่องของ Binding data การแสดงข้อมูลจากตัวแปล แบบที่ 2 เพิ่มเติม
 • EP6-04 เรียนรู้เรื่องของ Binding event การดักจับเหตุการณ์
 • EP6-05 เรียนรู้เรื่องของ Binding event และ Binding data ไปพร้อมๆกัน
 • EP7-01 เรียนรู้เรื่องของ Component แนะนำ
 • EP7-02 เรียนรู้เรื่องของ Component การสร้าง Component
 • EP7-03 เรียนรู้เรื่องของ Component Input
 • EP7-04 เรียนรู้เรื่องของ Component Output
 • EP7-05 เรียนรู้เรื่องของ Component Local element กับ View Child
 • EP7-06 เรียนรู้เรื่องของ Component ngOnInit, ngOnDestroy, ngOnChanges
 • EP7-07 เรียนรู้เรื่องของ Component  ng-content
 • EP8-01 เรียนรู้เรื่องของ Directive การสร้าง directive
 • EP8-02 เรียนรู้เรื่องของ Directive คำสั่ง NgIf ดักเงื่อนไขต่างๆในหน้า HTML
 • EP8-03 เรียนรู้เรื่องของ Directive คำสั่ง NgSwitch ดัก Case ต่างๆในหน้า HTML
 • EP8-04 เรียนรู้เรื่องของ Directive คำสั่ง NgFor สำหรับการแสดงข้อมูลแบบหลายรายการ
 • EP8-05 เรียนรู้เรื่องของ Directive เรื่องของ NgContainer
 • EP8-06 เรียนรู้เรื่องของ Directive เรื่องของ NgTemplate
 • EP8-07 เรียนรู้เรื่องของ Directive เรื่องของการสร้าง Template Directive
 • EP9-01 เรียนรู้เรื่องของ Pipe คืออะไรใช้งานอย่างไร
 • EP9-02 เรียนรู้เรื่องของ Pipe การสร้าง Pipe ขึ้นมาเอง
 • EP9-03 เรียนรู้เรื่องของ Pipe สำเร็จรูปของ Angular
 • EP10-01 เรียนรู้เรื่องของ Form พื้นฐานการใช้งานฟอร์ม
 • EP10-02 เรียนรู้เรื่องของ Form การรับค่าฟอร์มโดยใช้ NgModel
 • EP10-03 เรียนรู้เรื่องของ Form การรับค่าฟอร์มโดยใช้ NgForm
 • EP10-04 เรียนรู้เรื่องของ Form การรับค่าฟอร์มโดยใช้ FormGoup และ FormBuilder
 • EP10-05 เรียนรู้เรื่องของ Form เรื่องของ Validator ตอนที่ 1 Apply Class
 • EP10-06 เรียนรู้เรื่องของ Form เรื่องของ Validator ตอนที่ 2 Apply Error Message
 • EP10-07 เรียนรู้เรื่องของ Form เรื่องของ Custom Validator
 • EP10-08 เรียนรู้เรื่องของ Form สร้าง Directive สำหรับแสดง Error message
 • EP10-09 เรียนรู้เรื่องของ Form Workshop สร้างและแสดงข้อมูลจาก Form ตอนที่ 1
 • EP10-10 เรียนรู้เรื่องของ Form Workshop สร้างและแสดงข้อมูลจาก Form ตอนที่ 2
 • EP10-11 เรียนรู้เรื่องของ Form Workshop สร้างและแสดงข้อมูลจาก Form ตอนที่ 3
 • EP10-12 เรียนรู้เรื่องของ Form Workshop สร้างและแสดงข้อมูลจาก Form ตอนที่ 4
 • EP10-13 เรียนรู้เรื่องของ Form Workshop สร้างและแสดงข้อมูลจาก Form ตอนที่ 5
 • EP11-01 เรียนรู้เรื่องของ Routing แนะนำ
 • EP11-02 เรียนรู้เรื่องของ Routing เริ่มต้นสร้างและใช้งาน Route ตอนที่ 1
 • EP11-03 เรียนรู้เรื่องของ Routing เริ่มต้นสร้างและใช้งาน Route ตอนที่ 2
 • EP11-04 เรียนรู้เรื่องของ Routing RouterLink และ RouterLinkActive
 • EP11-05 เรียนรู้เรื่องของ Routing Redirect pageโดยไม่ผ่าน RouterLink
 • EP11-06 เรียนรู้เรื่องของ Routing การรับข้อมูลจาก URL โดยใช้ Params
 • EP11-07 เรียนรู้เรื่องของ Routing การรับข้อมูลจาก URL โดยใช้ Query Params
 • EP11-08 เรียนรู้เรื่องของ Routing การรับมูลระหว่าง Route ผ่าน Data
 • EP11-09 เรียนรู้เรื่องของ Routing Workshop ปรับแต่ง Navbar ใหม่
 • EP11-10 เรียนรู้เรื่องของ Routing Guard และการสร้าง Guard
 • EP11-11 เรียนรู้เรื่องของ Routing Guard การใช้งาน Activate Guard
 • EP11-12 เรียนรู้เรื่องของ Routing Guard การใช้งาน Dectivate Guard
 • EP12-01 เรียนรู้เรื่องของ Service การสร้าง Service
 • EP12-02 เรียนรู้เรื่องของ Service การใช้งาน Service
 • EP12-03 เรียนรู้เรื่องของ Service การใช้งาน Service เรื่อง Injectable Decorator
 • EP12-04 เรียนรู้เรื่องของ Service การใช้งาน Service ส่งข้อมูลข้าม URL Routing
 • EP12-05 เรียนรู้เรื่องของ Service การใช้งาน Service ส่งข้อมูลข้าม Component
 • EP12-06 เรียนรู้เรื่องของ Service การใช้งาน Observable ตอนที่ 1
 • EP12-07 เรียนรู้เรื่องของ Service การใช้งาน Observable ตอนที่ 2
 • EP12-08 เรียนรู้เรื่องของ Service การใช้งาน Promise ตอนที่ 1
 • EP12-09 เรียนรู้เรื่องของ Service การใช้งาน Promise ตอนที่ 2
 • EP12-10 เรียนรู้เรื่องของ Service การใช้งาน Subject
 • EP12-11 เรียนรู้เรื่องของ Service Workshop ตอนที่ 1 สร้างหน้า Register
 • EP12-12 เรียนรู้เรื่องของ Service Workshop ตอนที่ 2 สร้างหน้า Login
 • EP12-13 เรียนรู้เรื่องของ Service Workshop ตอนที่ 3 form and validate ให้หน้า Register
 • EP12-14 เรียนรู้เรื่องของ Service Workshop ตอนที่ 4 form and validate ให้หน้า Login
 • EP12-15 เรียนรู้เรื่องของ Service Workshop ตอนที่ 5 ทำให้หน้า Register บันทึกได้
 • EP12-16 เรียนรู้เรื่องของ Service Workshop ตอนที่ 6 ทำให้หน้า Login เชื่อมต่อกับ Service
 • EP12-17 เรียนรู้เรื่องของ Service Workshop ตอนที่ 7 ทำให้หน้า Profile เชื่อมต่อกับ Service
 • EP13-01 เรียนรู้เรื่องของ HTTP Client การใช้งาน http client
 • EP13-02 เรียนรู้เรื่องของ HTTP Client การใช้งาน Http Client กับ Service
 • EP13-03 เรียนรู้เรื่องของ HTTP Client เชื่อมต่อ Http Client กับ PHP
 • EP13-04 เรียนรู้เรื่องของ HTTP Client เชื่อมต่อ Http Client กับ NodeJS
 • EP13-05 เรียนรู้เรื่องของ HTTP Client ส่วนของ Workshop ตอนที่ 1
 • EP13-06 เรียนรู้เรื่องของ HTTP Client ส่วนของ Workshop ตอนที่ 2
 • EP13-07 เรียนรู้เรื่องของ HTTP Client ส่วนของ Workshop ตอนที่ 3
 • EP14-00 เรียนรู้เรื่องของ Module พื้นฐาน Module
 • EP14-01 เรียนรู้เรื่องของ Module การสร้าง Module
 • EP14-02 เรียนรู้เรื่องของ Module การใช้งาน Lazy loading module
 • EP14-03 เรียนรู้เรื่องของ Module การใช้งาน shared module
 • EP14-04 เรียนรู้เรื่องของ Module Workshop CRUD ท้ายบท ตอนที่ 1
 • EP14-05 เรียนรู้เรื่องของ Module Workshop CRUD ท้ายบท ตอนที่ 2
 • EP14-06 เรียนรู้เรื่องของ Module Workshop CRUD ท้ายบท ตอนที่ 3
 • EP14-07 เรียนรู้เรื่องของ Module Workshop CRUD ท้ายบท ตอนที่ 4
 • EP14-08 เรียนรู้เรื่องของ Module Workshop CRUD ท้ายบท ตอนที่ 5
 • EP15-01 เรียนรู้เรื่องของ Unit Test พื้นฐาน Unit test
 • EP15-02 เรียนรู้เรื่องของ Unit Test เริ่มต้นเขียน Unit Test
 • EP15-03 เรียนรู้เรื่องของ E2E Test พื้นฐาน E2E Test
 • EP15-04 เรียนรู้เรื่องของ E2E Test เริ่มต้นเขียน E2E Test
 • EP16-01 เรียนรู้เรื่องของการ Deploy สร้าง Web server ทดสอบ
 • EP16-02 เรียนรู้เรื่องของการ Deploy เร่ิมต้น Build Angular project
 • EP16-03 เรียนรู้เรื่องของการ Deploy การ Build Angular project ขึ้น Server จริง
 • EP17-01 Bonus การ Update Angular Project ให้เป็น Version ล่าสุด
 • EP17-02 Bonus การ สร้าง Application ใหม่ใน Angular project
 • EP17-03 Bonus การใช้งาน Angular Material
 • EP17-04 Bonus การทำ Server-side rendering (SSR)

ดูคอร์สเรียนอื่นได้ได้ที่
http://shop.ttvone.com

ดูวิธีการชำระเงินได้ที่
http://shop.ttvone.com/payment

ติดต่อผู้สอนได้ที่
http://shop.ttvone.com/contact

One thought on “คอร์สเรียน : พื้นฐาน Angular7

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *